CZ | EN | FR

Lucie Odehnalová Lhotová, Ing.arch.

autorizovaná architektka, ČKA 03 759

E: lucie.odehnalova@L2o-architects.cz

T: +420 606 357 221

Životopis

Miloslav Lhota, Ing.

autorizovaný inženýr ČKAIT 0004499

E: miloslav.lhota@L2o-architects.cz

T: +420 724 155 584

Životopis

Tomáš Lhota, Ing.

stavební inženýr

E: tomas.lhota@L2o-architects.cz

T: +420 608 060 679

Životopis