CZ | EN | FR

INŽENÝRING

Zajišťujeme kompletní inženýrskou činnost od počátku projektu, přes samotnou realizaci až po zdárnou kolaudaci stavby. Jedná se především o získání všech potřebných povolení, projednání na úřadech pro územní rozhodnutí, stavební povolení, změnu stavby, kolaudaci, změnu užívání, pasportizaci staveb. Jsme schopni zrealizovat celou projektovou dokumentaci, její projednání s úřady, včetně samotné realizace stavby a technického dozoru nad ní . Pro námi realizovanou projektovou dokumentaci zajišťujeme autorský dozor. Dále poskytujeme konzultační a poradenskou činnost v oblasti architektury a pozemních staveb a TDI – technický dozor investora, který je nezbytnou součástí každého stavebního procesu. Pro stavebníka v rámci TDI zajistíme odborný dohled nad stavbou , zda je realizována dle projektové dokumentace, zda jsou dodrženy předepsané technologické postupy a navržené materiály, kontrolu nad kvalitou prováděných prací a výrobků, řešení technických detailů